Číslo faktúry: 39622021
Dodávateľ: Mesto Kráľovský Chlmec
IČO: 331619
Adresa: L. Kossutha 99, 077 01 Kráľovský Chlmec
Popis: poplatok za znečistenie ovzdušia
Cena s DPH (€): 101,00
Zmluva s ktorou súvisí: 1121/12/2011/SC KSK
Doručené: 23/04/2021
Zverejnené: 28/05/2021