Číslo faktúry: 5006371326
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.
IČO: 31651518
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Popis: asfaltový betón
Cena s DPH (€): 207652,79
Zmluva s ktorou súvisí: 220/12/2015/SC KSK
Objednávka s ktorou súvisí: 2017/MI/791, 2017/MI/1033, 2017/TV/1142, 2017/TV/1203
Doručené: 04/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017