Číslo faktúry: 5802140350
Dodávateľ: EUROVIA SK, a.s.
IČO: 31651518
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Popis: vybudovanie výhybni na LUC Opátka - Zlatník
Cena s DPH (€): 111573,08
Zmluva s ktorou súvisí: 137/06/2017/SC KSK
Doručené: 25/08/2017
Zverejnené: 29/09/2017