Číslo faktúry: 7253942154
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Popis: dodávka plynu
Cena s DPH (€): 3327,00
Zmluva s ktorou súvisí: 511/09/2009/SC KSK
Doručené: 05/09/2017
Zverejnené: 29/09/2017