Číslo faktúry: 8443982320
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Popis: Dodávka plynu
Cena s DPH (€): 2236,04
Zmluva s ktorou súvisí: 511/09/2009/SC KSK
Doručené: 13/01/2021
Zverejnené: 01/02/2021