Číslo faktúry: 8668474701
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Popis: dodávka plynu
Cena s DPH (€): 7275,00
Zmluva s ktorou súvisí: 511/09/2009/SC KSK
Doručené: 03/02/2021
Zverejnené: 24/02/2021