Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo faktúry: 9001058923
Dodávateľ: Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Popis: poskytnutie informácie
Cena s DPH (€): 3,00
Zmluva s ktorou súvisí: 500/12/2008/SC KSK
Doručené: 10/10/2017
Zverejnené: 19/10/2017