Číslo objednávky:2018/KE/1569
Dodávateľ: ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.
IČO: 31587411
Adresa dodávateľa: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Popis: Licencie Oris
Cena s DPH (€): 548,00
Vystavené: 25/09/2018
Zverejnené: 27/09/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky