Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2018/KE/1571
Dodávateľ: Jozef Zobola GARANT
IČO: 30266947
Adresa dodávateľa: Námestie baníkov 37, 048 01 Rožňava
Popis: Výmena elektrického ohrievača vody a beztlakových ohrievačov, oblasť Rožňava
Cena s DPH (€): 519,00
Vystavené: 25/09/2018
Zverejnené: 27/09/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Lucia Benkovská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky