Číslo objednávky:2018/KE/1998
Dodávateľ: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
IČO: 397610
Adresa dodávateľa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice
Popis: Expertízne posúdenie asfaltových zmesí
Cena s DPH (€): 1326,00
Vystavené: 26/11/2018
Zverejnené: 28/11/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky