Číslo objednávky:2018/KE/234
Dodávateľ: ICP Integrated Computer Programs, s.r.o.
IČO: 31587411
Adresa dodávateľa: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Popis: Licencie Oris
Cena s DPH (€): 636,34
Vystavené: 20/02/2018
Zverejnené: 28/02/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Gabriela Pelikánová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: investičný námestník
Detail objednávky