Číslo objednávky:2018/SNV/1397
Dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o.
IČO: 31659641
Adresa dodávateľa: Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: uskladnenie KO
Cena s DPH (€): 250,00
Vystavené: 31/08/2018
Zverejnené: 10/09/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Barbara Antal Červenská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent hospodárskej správy
Detail objednávky