Číslo objednávky:2018/SNV/629
Dodávateľ: František Miško - PRENAD
IČO: 35059290
Adresa dodávateľa: Jesenná 2, 080 05 Prešov
Popis: ND na Multicar
Cena s DPH (€): 415,00
Vystavené: 26/04/2018
Zverejnené: 04/05/2018
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Pavol Sedlák
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky