Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/KE/1193
Dodávateľ: Ing. Daniel Bakalár - PUMPS
IČO: 33874905
Adresa dodávateľa: Textilná 3/A, 040 12 Košice
Popis: Tlaková nádoba 80 l, cestmajsterstvo Čaňa
Cena s DPH (€): 82,00
Vystavené: 20/06/2019
Zverejnené: 29/06/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Miloš Dupkala
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci ekonom. oddelenia
Detail objednávky