Číslo objednávky:2019/MI/1739
Dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX – EKO
IČO: 10689877
Adresa dodávateľa: Pokroku 16, 040 11 Košice
Popis: Deratizácia
Cena s DPH (€): 610,00
Vystavené: 26/09/2019
Zverejnené: 27/09/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Michal Kráľ
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky