Číslo objednávky:2019/MI/2274
Dodávateľ: Adrian Buraľ
IČO: 41505131
Adresa dodávateľa: Jovsa 229, 072 32 Jovsa
Popis: Denná evidencia výkonov
Cena s DPH (€): 200,00
Vystavené: 29/11/2019
Zverejnené: 04/12/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Darina Šípošová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: referent ekonomiky
Detail objednávky