Číslo objednávky:2019/SNV/2175
Dodávateľ: DS Štrkopiesky, s.r.o.
IČO: 47515406
Adresa dodávateľa: Hájska cesta 711, 044 02 Turňa nad Bodvou
Popis: preprava vozidla
Cena s DPH (€): 363,00
Vystavené: 21/11/2019
Zverejnené: 22/11/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Vladimír Baloga
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ oblasti
Detail objednávky