Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2019/SNV/841
Dodávateľ: GIZI spol. s r.o.
IČO: 31689612
Adresa dodávateľa: Tepličská cesta 14/2149, 052 01 Spišská Nová Ves
Popis: cement
Cena s DPH (€): 223,20
Vystavené: 07/05/2019
Zverejnené: 22/05/2019
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Vladimír Baloga
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ oblasti
Detail objednávky