Číslo objednávky:2020/KE/1423
Dodávateľ: VALBEK PRODEX, spol. s.r.o.
IČO: 17314569
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 16, 85101 Bratislava
Popis: Projekt dočasného dopravného značenia cesty III/3354 a mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica
Cena s DPH (€): 1824,00
Vystavené: 18/08/2020
Zverejnené: 21/08/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky