Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/1564
Dodávateľ: PT INŽINIERING, s.r.o.
IČO: 52331164
Adresa dodávateľa: Trieda KVP 3111/1C, 040 23 Košice
Popis: Bezpečnostný audit obchádzkovej trasy uzavretého úseku cesty III/3354 v katastrálnom území Veľká Lodina
Cena s DPH (€): 2220,00
Vystavené: 11/09/2020
Zverejnené: 18/09/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Zuzana Slivenská
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ úseku podpory riadenia
Detail objednávky