Číslo objednávky:2020/KE/1677
Dodávateľ: MK and group s.r.o.
IČO: 48326712
Adresa dodávateľa: 251, 093 03 Davidov
Popis: Nákup materiálu potrebného na opravu steny skladu chemického posypového materiálu, stredisko Trebišov
Cena s DPH (€): 854,00
Vystavené: 30/09/2020
Zverejnené: 07/10/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku
Detail objednávky