Číslo objednávky:2020/KE/1738
Dodávateľ: MOSTAT , spol. s r.o.
IČO: 36681091
Adresa dodávateľa: Belehradská 18, 040 13 Košice
Popis: Prepracovanie PD DDZ na stavbu Rekonštrukcia oporného múru Markušovce.
Cena s DPH (€): 3011,40
Vystavené: 08/10/2020
Zverejnené: 15/10/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ
Detail objednávky