Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/783
Dodávateľ: AUTO BODNÁR, spol. s r.o.
IČO: 36194719
Adresa dodávateľa: Napájadlá 2/A, 040 12 Košice
Popis: Kontrola originality pre MO a KE
Cena s DPH (€): 46,10
Vystavené: 13/05/2020
Zverejnené: 14/05/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: ekonomický námestník
Detail objednávky