Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2020/KE/96
Dodávateľ: AQUA PRO EUROPE, a.s.
IČO: 50886771
Adresa dodávateľa: Pod Furčou 7, 040 01 Košice
Popis: Pramenitá voda v dávkovacích zariadeniach
Cena s DPH (€): 5752,80
Vystavené: 17/01/2020
Zverejnené: 23/01/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Jozef Rauch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ
Detail objednávky