Číslo objednávky:2020/MI/1085
Dodávateľ: Plynroz, a.s.
IČO: 594482
Adresa dodávateľa: Kúpeľská 66, 7301 Sobrance
Popis: Cement vysokopecný
Cena s DPH (€): 350,00
Vystavené: 26/06/2020
Zverejnené: 30/06/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Michal Kráľ
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky