Číslo objednávky:2020/MO/2192
Dodávateľ: STAVOMEGA, s.r.o.
IČO: 36578118
Adresa dodávateľa: Československej armády 3, 040 11 Košice
Popis: nákup - vysokopecný cement
Cena s DPH (€): 715,00
Vystavené: 14/12/2020
Zverejnené: 23/12/2020
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Juraj Harmoš
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci strediska
Detail objednávky