Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1201
Dodávateľ: MVL, spol. s r.o.
IČO: 36191159
Adresa dodávateľa: Nižné Kapustníky 2, 040 01 Košice
Popis: Prehliadka na vibračnom valci Husqvarna Košický Klečenov
Cena s DPH (€): 69,50
Vystavené: 28/06/2021
Zverejnené: 28/07/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ