Číslo objednávky:2021/KE/1547
Dodávateľ: MOTOSPOL SK, s.r.o.
IČO: 50766350
Adresa dodávateľa: Slovenská 346/45, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Popis: Mazacie lisy v počte 50 ks pre všetky strediská SC KSK.
Cena s DPH (€): 1 500,00
Vystavené: 27/08/2021
Zverejnené: 03/09/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Matej Pindroch
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ investičného úseku