Dispečing v pracovných dňoch 6.00-18.00: 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/1642
Dodávateľ: RadolTech, s.r.o.
IČO: 46950885
Adresa dodávateľa: 023 35Ochodnica 185, 023 35 Ochodnica
Popis: Led majáky na prenajaté vozidlá
Cena s DPH (€): 326,59
Vystavené: 16/09/2021
Zverejnené: 21/09/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ