Číslo objednávky:2021/KE/1846
Dodávateľ: Adrian Buraľ
IČO: 41505131
Adresa dodávateľa: 072 32Jovsa 229, 072 32 Jovsa
Popis: Nákup tlačovín Kniha dispečera a Denná evidencia výkonov pre všetky strediská SC KSK
Cena s DPH (€): 756,00
Vystavené: 05/10/2021
Zverejnené: 08/10/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ