Číslo objednávky:2021/KE/1889
Dodávateľ: Automotive Solution4u, s.r.o.
IČO: 48064017
Adresa dodávateľa: 84106Bratislavská 8433/49, 84106 Bratislava
Popis: Vypracovanie znaleckých posudkov vo veci výpočtu všeobecnej hodnoty motorových vozidiel, nadstavieb motorových vozidiel, snehových radlíc a príslušenstva
Cena s DPH (€): 2 388,00
Vystavené: 11/10/2021
Zverejnené: 12/10/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ