Číslo objednávky:2021/KE/1912
Dodávateľ: Kontrakt JMV s.r.o.
IČO: 31666744
Adresa dodávateľa: 04001Krivá 18, 04001 Košice
Popis: Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy pre CO Košický Klečenov
Cena s DPH (€): 96,00
Vystavené: 13/10/2021
Zverejnené: 15/10/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ