Číslo objednávky:2021/KE/2006
Dodávateľ: Dopravoprojekt a.s.
IČO: 31322000
Adresa dodávateľa: 83203Kominárska 141/2,4, 83203 Bratislava
Popis: Vykonanie mimoriadnej prehliadky mosta a vypracovanie odborného posúdenia stavebno-technického stavu mostného objektu v areáli UNLP v Košiciach na ul. Trieda SNP č.1
Cena s DPH (€): 1 176,00
Vystavené: 27/10/2021
Zverejnené: 03/11/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ