Číslo objednávky:2021/KE/2174
Dodávateľ: Peter Adamčík
IČO: 41423674
Adresa dodávateľa: 04011Tr. SNP 68, 04011 Košice
Popis: Realizácia uzemnenia novozriadených 3ks unimobuniek CO Košický Klečenov
Cena s DPH (€): 150,00
Vystavené: 25/11/2021
Zverejnené: 01/12/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ