Číslo objednávky:2022/KE/178
Dodávateľ: CXDX SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 44260903
Adresa dodávateľa: 05912Švábovce 161, 05912 Švábovce
Popis: Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy pre SC KSK
Cena s DPH (€): 1 126,44
Vystavené: 03/02/2022
Zverejnené: 07/02/2022
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ