Číslo objednávky:2022/KE/280
Dodávateľ: Kontrakt JMV s.r.o.
IČO: 31666744
Adresa dodávateľa: 04001Krivá 18, 04001 Košice
Popis: Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy Košický Klečenov
Cena s DPH (€): 108,00
Vystavené: 24/02/2022
Zverejnené: 01/03/2022
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ