Číslo objednávky:2022/KE/306
Dodávateľ: CYCLING FOR ALL o.z.
IČO: 53317505
Adresa dodávateľa: 04419Ruskov 553, 04419 Ruskov
Popis: Lávka ponad rieku Olšava (Vyšná Myšľa) - opis predmetu zákazky s terénnym šetrením
Cena s DPH (€): 990,00
Vystavené: 02/03/2022
Zverejnené: 07/03/2022
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ