Číslo objednávky:2022/KE/42
Dodávateľ: Kontrakt JMV s.r.o.
IČO: 31666744
Adresa dodávateľa: 04001Krivá 18, 04001 Košice
Popis: Odvoz a likvidácia odpadu zo žumpy pre SC KSK
Cena s DPH (€): 324,00
Vystavené: 13/01/2022
Zverejnené: 24/01/2022
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ