Číslo objednávky:2023/KE/224
Dodávateľ: PT INŽINIERING, s.r.o.
IČO: 52331164
Adresa dodávateľa: 040 23Trieda KVP 3111/1C, 040 23 Košice
Popis: Vykonanie bezpečnostného auditu (inšpekcie) cesty II/549
Cena s DPH (€): 2 460,00
Vystavené: 23/02/2023
Zverejnené: 28/02/2023
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ