Číslo objednávky:2023/KE/226
Dodávateľ: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO: 35786078
Adresa dodávateľa: 018 41Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
Popis: Zabezpečenie servisných prác na mulčovači AS901SM ručne vedený KS 10-18
Cena s DPH (€): 1 591,89
Vystavené: 23/02/2023
Zverejnené: 28/02/2023
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ