Číslo objednávky:2023/KE/296
Dodávateľ: SLOVEKO s.r.o.
IČO: 36197874
Adresa dodávateľa: 04001Vojenská 7, 04001 Košice
Popis: Výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťažení náprav cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve KSK
Cena s DPH (€): 1 170,00
Vystavené: 20/03/2023
Zverejnené: 23/03/2023
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: AntonTrišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ