Číslo objednávky:2024/KE/158
Dodávateľ: ŽPSV a.s. Čaňa
IČO: 31712975
Adresa dodávateľa: 044 14Osloboditeľov 127, 044 14 Čaňa
Popis: Železobetónový atypický prefabrikát tvaru L
Cena s DPH (€): 8 572,80
Vystavené: 22/02/2024
Zverejnené: 26/02/2024
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: PeterVaľko
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci oddelenia prevádzky