Číslo objednávky:2024/KE/86
Dodávateľ: OLEJ TRADE s.r.o.
IČO: 54762456
Adresa dodávateľa: 951 43Čakajovce 405, 951 43 Čakajovce
Popis: Nákup špeciálnych kvapalín do prenajatých DPaM
Cena s DPH (€): 388,80
Vystavené: 25/01/2024
Zverejnené: 29/01/2024
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: PeterVaľko
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: vedúci oddelenia prevádzky