Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/156
Dodávateľ: KOSIT a.s.
IČO: 36205214
Adresa dodávateľa: Rastislavova 98, 043 46 Košice
Popis: Odvoz a likvidácia separovaného odpadu-riaditeľstvo Košice
Cena s DPH (€): 744
Vystavené: 27/01/2021
Zverejnené: 29/01/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku