Číslo objednávky:2021/KE/160
Dodávateľ: Tempus – Trans s.r.o.
IČO: 31712380
Adresa dodávateľa: Železiarenská 49, 040 15 Košice
Popis: Servisná prehliadka na Tatra Phoenix KE434MU
Cena s DPH (€): 574,98
Vystavené: 28/01/2021
Zverejnené: 02/02/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku