Číslo objednávky:2021/KE/186
Dodávateľ: Váhoprojekt s.r.o.
IČO: 43894810
Adresa dodávateľa: Exnárova 13, 080 01 Prešov
Popis: Projekt dočasného dopravného značenia na moste M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce v širších súvislostiach (návrh opatrení vo vzťahu k doprave aktuálne vedenej po ceste II/547 smer SNV)
Cena s DPH (€): 2 376,00
Vystavené: 01/02/2021
Zverejnené: 05/02/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ