Dispečing v pracovných dňoch 7.30-15.30 : 055/78 60 061 | Dispečing - NONSTOP: 055/39 59 000
Číslo objednávky:2021/KE/274
Dodávateľ: Ladislav Jakub - CSACSA
IČO: 40938191
Adresa dodávateľa: Hlavná 115, 076 72 Vojany
Popis: Ťahanie a odvoz odpadu zo žumpy – na cestmajsterstve Kráľovský Chlmec
Cena s DPH (€): 936
Vystavené: 18/02/2021
Zverejnené: 19/02/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Denisa Dióssyová
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: riaditeľ ekonomického úseku