Číslo objednávky:2021/KE/310
Dodávateľ: P.S.Arch s.r.o.
IČO: 44727194
Adresa dodávateľa: SNP 58/A, 4442 Rozhanovce
Popis: Štúdia realizovateľnosti investičného zámeru výstavby objektov v areáli SC KSK Moldava nad Bodvou
Cena s DPH (€): 1 176,00
Vystavené: 26/02/2021
Zverejnené: 01/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ