Číslo objednávky:2021/KE/417
Dodávateľ: PIKOLO s.r.o.
IČO: 46008471
Adresa dodávateľa: Krosnianska 693/1, 040 22 Košice
Popis: Obnova cestnej zelene pri cestách II. a III. triedy v KSK
Cena s DPH (€): 53 954,26
Vystavené: 17/03/2021
Zverejnené: 22/03/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ