Číslo objednávky:2021/KE/772
Dodávateľ: MP KANAL service s.r.o.
IČO: 45965838
Adresa dodávateľa: Mojmírova 7, 080 01 Prešov
Popis: Čistenie a monitoring cestnej kanalizácie v Spišskej Novej Vsi z titulu rekonštrukcie cesty III/3244
Cena s DPH (€): 1 158,42
Vystavené: 03/05/2021
Zverejnené: 03/05/2021
Meno osoby, ktorá podpísala objednávku: Anton Trišč
Funkcia osoby, ktorá podpísala objednávku: generálny riaditeľ